API:Web tương tự: vietnameseaccent.com, easyvn.com, translate.google.com (did you mean)Công cụ khác: Dịch Anh-Việt.